Sürdürülebilirlik


“İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” Dünyada var olan herkesin hayatı doğal kaynaklara bağımlıdır. Maalesef bu doğal kaynaklar sonsuza kadar devam etmeyecektir. Sürdürülebilir bir ortam sağlamak için birey ve doğa arasında denge oluşturmak gerekir. Bu denge de ancak birey sayesinde oluşturulabilir.
Sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen çevrenin korunması olsa da sürdürülebilirliği doğru tanımlamak için ekonomik ve sosyal açıdan da bakılması gerekir.

Çevresel sürdürülebilirlik: Ece Lojistik olarak çevresel etkilerimizi enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması ve atık yönetimi alanlarında yönetiyoruz. Enerji kaynaklarını seçerken yenilenebilir kaynakları tercih etmeye çalışıyoruz. Enerji tüketimlerimizi ölçerek, bunları azaltmak için yapılması gerekenleri belirliyoruz. Bu kapsamda hem operasyonel süreçlerimizi hem de destek faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz. Aydınlatma ve ısınma amaçlı kullandığımız kaynakları, lojistik merkezlerimizde kullandığımız ekipmanları, müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz taşıma modlarını ve araçlarımızı seçerken çevreyi korumaya özen gösteriyoruz. Atık yönetimi kapsamında birlikte çalışacağımız iş ortaklarını belirlerken, yasal ve diğer gerekliliklere uygun çalışılmasına dikkat ediyoruz.

Ekonomik sürdürülebilirlik: Ekonomik sürdürülebilirliğimizin unsurlarını operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti olarak belirledik. Ece lojistik olarak bizim için operasyonel verimlilik aynı zamanda müşteri memnuniyetini sürdürmek adına kritik bir konudur. Operasyonel verimlilik ile tüm kaynaklarımızın optimum düzeyde kullanılmasını sağlayarak, maliyetlerimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Operasyonlarımızı sürdürülebilir kılmak için teknolojiden faydalanıyor, ERP uygulamalarımız, araç ve depo yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunuyoruz. Müşterileri memnuniyetini sürekli kılmak adına yaptığımız faaliyetleri gözden geçirip iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Sosyal sürdürülebilirlik: Topluma olan katkılarımız, çalışanlarımızın memnuniyeti ve onların sağlık ve güvenlikleri sosyal sürdürülebilirliğimizin temelinde yer almaktadır. Ece Lojistik olarak toplumsal yatırımlarımızı, mesleki eğitimleri destekleyecek ve sektörümüzde istihdamı artıracak nitelikteki projelere yönlendiriyoruz.